Formandens forord: Flere globale vindervirksomheder
Året i hovedtræk: Fortsat høj aktivitet og store værdistigninger
Årsregnskab: Overskud på 379 mio. kr.
Nyheder fra 2017
Vækstfondens risikoprofil: Hvor markedet tøver
De fik lån til vækst i 2017
Hovedtal 5-års-oversigt